N-Content:: KASPERSKY Internet Security 2018

รายละเอียดแคมเปญ

Campaign สมัครบริการ Kaspersky ป้องกันไวรัสบนมือถือ ลุ้นรับ Samsung Galaxy S10

Dtac ร่วมกับ Kaspersky และ N-Content จัดแคมเปญพิเศษเฉพาะลูกค้าดีแทค ที่สมัครใช้บริการ Kaspersky Internet Security for Android โปรแกรมป้องกันไวรัสบนมือถือ แค่สมัครบริการก็รับสิทธิ์ลุ้น Samsung Galaxy S10 และของรางวัลอื่นๆ ทุกเดือน

วิธีการร่วมสนุกและหลักเกณฑ์ในการลุ้นรับรางวัล

ลูกค้า DTAC สมัครใช้บริการ Kaspersky Internet Security for Android โปรแกรมป้องกันไวรัสบนมือถือ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 รับสิทธิ์สุ่มลุ้นรับรางวัลมือถือ Samsung Galaxy S10 เดือนละ 1 รางวัล และ Voucher Lotus มูลค่า 100 บาท เดือนละ 30 รางวัล ทุกเดือน เพียงลูกค้าสมัครสมาชิกบริการของ Kaspersky ดังนี้

 1. กด *480*51# โทรออก 29 บาท ใช้ได้ 15 วัน
 2. กด *480*52# โทรออก 49 บาท ใช้ได้ 30 วัน
ระบบจะนำสิทธิ์ของลูกค้ามานับคะแนน และนำมาตัดสลากเพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดี สำหรับรางวัลสุ่มลุ้น โดยจะแบ่งแจกรายเดือนดังนี้

    ครั้งที่ 1 : ระยะเวลา 1 – 31 กรกฎาคม 2562
    จับสลากและประกาศผล 15 สิงหาคม 2562
    ครั้งที่ 2 : ระยะเวลา 1 – 31 สิงหาคม 2562
    จับสลากและประกาศผล 16 กันยายน 2562
    ครั้งที่ 3 : ระยะเวลา 1 – 30 กันยายน 2562
    จับสลากและประกาศผล 15 ตุลาคม 2562
    ครั้งที่ 4 : ระยะเวลา 1 – 31 ตุลาคม 2562
    จับสลากและประกาศผล 15 พฤศจิกายน 2562
    ครั้งที่ 5 : ระยะเวลา 1 – 30 พฤศจิกายน 2562
    จับสลากและประกาศผล 16 ธันวาคม 2562
    ครั้งที่ 6 : ระยะเวลา 1 – 31 ธันวาคม 2562
    จับสลากและประกาศผล 15 มกราคม 2563

*หมายเหตุ
 1. ลูกค้าที่ทำการสมัครใช้บริการทุกท่าน ภายในเดือนนั้นๆ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนโดยอัตโนมัติ
 2. ระบบจะทำการนำสิทธิ์ของลูกค้ามานับคะแนน และนำมาตัดสลากเพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดี โดยมีเกณฑ์การนับคะแนนดังนี้
  • สมัครบริการแบบ 15 วัน ถูกคิดค่าบริการ 1 รอบ รับ 1 คะแนน
  • สมัครบริการแบบ 30 วัน ถูกคิดค่าบริการ 1 รอบ รับ 2 คะแนน
 3. การแจกของรางวัล จะตัดสินเป็นรายเดือน ดังนั้นเมื่อได้ผู้โชคดีประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเริ่มทำการนำสิทธิ์ของลูกค้ามาเพื่อจับรางวัลหาผู้โชคดีใหม่ทั้งหมดในเดือนถัดไป
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Samsung Galaxy S10 จะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสถานที่ในการรับของรางวัล และต้องมารับด้วยตนเอง/หรือมอบสิทธิ์ให้ตัวแทน, รางวัล Voucher Lotus ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันสถานที่ใน
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Samsung Galaxy S10 จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัล
ระยะเวลาร่วมสนุก
    วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
เลขที่ใบอนุญาต
    ใบอนุญาตเลขที่ 118-123/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมือง ปทุมธานี
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งยังคงสถานภาพการเป็นบริการเสริมอื่นๆจาก N-Content (Solution One) อีกทั้งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากดีแทค สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน
 2. ประกาศผลที่เว็บไซต์ www.n-content.com , https://www.facebook.com/ncontent
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล
  ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัลและเซ็นต์ยินยอมเพื่อยอมรับเงื่อนไขตามกฏข้อบังคับมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
 4. สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเฉพาะลูกค้า DTAC ผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 7. หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะเลือกรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดในลำดับถัดไปมาทดแทน
 8. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 9. ผู้โชคดีจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากกิจกรรมอื่นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านี้
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินสดในวันและสถานที่ที่รับรางวัล
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ย้อนกลับ