ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นกรี๊ดกระทบไหล่ “ปั้นจั่น ปรมะ”
ลุ้นกรี๊ดกระทบไหล่ ปั้นจั่น ปรมะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลูกค้า AIS จากกิจกรรม ลุ้นกรี๊ดกระทบไหล่ “ปั้นจั่น ปรมะ”

จำนวน 15 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง รวม 30 ที่นั่ง

ระยะเวลา 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 ได้แก่
6698268xxxx คุณ จรสพรรณ ฉ่อนเจริญ
6687197xxxx คุณ นวรรนพร เเซ่ลิ้ม
6661424xxxx คุณ ณิชาภา เมืองสุวรรณ
6683824xxxx คุณ รัตนาภรณ์ โพล้งเสียง
6698254xxxx คุณ ชนิกานต์ ท่ากลาง
6698118xxxx คุณ จริยา มีชำนาญ
6684321xxxx คุณ เก้า มีชูนึก
6687042xxxx คุณ สุคนธ์ทิพย์ ยศวังทอง
6685630xxxx คุณ วันวิสา ทุ่งลาด
6691451xxxx คุณ ภรณ์ทิพย์ คำเพียร
6694551xxxx คุณ บุศรา เสือพอน
6661868xxxx คุณ ศิรินทิพย์ ศาลารักษ์
6680225xxxx คุณ สุกัญญา กิจสมนึก
6682547xxxx คุณ เอื้อมพร เนียมลมุล
6697139xxxx คุณ พิมพา หมอกต้ายซ้าย

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ #AISwithPunjan

ย้อนกลับ
สอบถามโทร : 02-825-2500 หรือ LINE @n-content